home
HomeDedicatehostingresellerCo-locationSupport Contact

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการโฮสติ้ง
เงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง Thaihostcompany
และผู้ใช้บริการทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระเงิน และถือว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น

1.ทาง Thaihostcompany จะไม่รับ website ที่ผิดกฤหมาย ลามก หรือ เวปโป๊ ต่างๆ เข้าสู่ server ของเรา เพราะ อาจจะมี อันตรายต่อ web หลายอื่นๆ

2.Thaihostcompany.com ไม่รับ Spam mail ถ้าทานจะใช้ทาง server เราการส่ง spam mail หรือ ส่งข้อความขู่บังครับ หรือ เป็นที่ ไม่ดีต่อบุคคลอื่นๆ ทาง thaihostcompany ต้องขอระงับการให้บริการของท่าน

3. ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่มีการใช้งาน ที ใช้ บริการ เกินขอบข่ายที่ มอบให้ หรือว่า ใช้ งาน cpu อย่างเกินขอบเขต เช่น การใช้ Disk Space อย่างเกินขอบเขต หรือใช้ Email มากกว่าเกินกว่า การใช้งานปกติ การพยายามจะเข้าสู่ระบบ โดยไมไ่ด้รับอนุญาติ ( Hacking) การใช้ การทุกอย่างทีมี ผลเสีย หรือผลกระทบต่อ server ของเรา ทางThaihostcompany.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

4. ไม่รับการให้ บริการ ฟรี อีิเมล์ เพราะ ทาง thaihostcompany เปิดให้ท่าน สามารถ สร้าง email account ได้ไม่จำกัด จำนวน แต่ ให้ใช้ได้เฉพาะให้ องค์กรเท่านั้น ไม่ให้ท่านเปิดให้บริการ กับบุคคล อื่นที่ไม่เกียวของกับ web site ของท่าน

5. ลูกค้าทุกท่านต้อง เก็บรหัสผ่าน และข้อมูล ที่จะเข้าสู่ระบบของท่าน หรือ กัน script ไว้ในระบบนึง ไม่ให้ง่ายต่อ การ hack ทาง Thaihostcompany จะไม่รับ ผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เวปไซด์ทาง เนื่องจากความประมาท ของผู้จัดตั้งเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเราจะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำ backup คืนกลับมา และ จะช่วยในการหา ผู้กระทำการ ความเสียหาย ให้แก่ เว็ปไซต์ลูกค้า

6. การใช้งาน bandwidth ลูกค้าต้อง มั่นตรวจสอบอยู่เสมอ ถึงพื้นทีการใช้งาน และ แบต์วิทธิ์ เพราะ ถ้าเกิน หรือ ขึ้นอย่างมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ ท่านต้องรีบแจ้งทางเราเพื่อตรวจสอบหรือระงับการ ใช้บริการช่วยคร่าวเพื่อลด จำนวนลง เพราะ ทานมีสิทธิ์ใช้ ได้ตาม แต่ละ package ทีท่านได้เลือกไว้ โดยทาง thaihostcompany มีสิทธิคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามราคาที่ตกลงกันไว้ทันที

7. Thaihostcompany.com ไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับทางThaihostcompany.com

8.Thaihostcompany.com มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากท่านใช้ บัครเครดิต หรือ visa ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาติจาก เจ้าของบัตร ในการซื้อ hosting กับทางเรา

9. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

10. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

11. ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆอาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

12. เวบไซท์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซท์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เวบไซท์เหล่านั้นต่อไป

13. ทางThaihostcompany.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง ทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โดเมนของในนามสกุลต่างๆ

- .com .net .org
http://www.Thaihostcompany.com/domain/exhibita.html
http://www.Thaihostcompany.com/domain/udrp.html

- .info
Schedule A:
Form of IP Claim Service Agreement
http://www.Thaihostcompany.com/domain/infoexhibita.html

- .biz
Schedule A:
Form of IP Claim Service Agreement
http://www.Thaihostcompany.com/domain/bizexhibita.html

Schedule B:
Form of Registration Agreement
http://www.Thaihostcompany.com/domain/bizexhibitb.html


นโยบายการเพิ่ม หรือเปลี่ยน Package

สามารถทำได้ โดย thaihostcompany จะเฉลี่ยจำนวนเดือนที่
ที่เหลือคืนให้ท่านและท่านเพิ่มเฉพาะ ส่วนต่างระหว่าง
PACKAGE เก่า และ PACKAGE ใหม่เท่านั้นHome | Datacenter | HostingSoftware | HostingEnterprise | ServerReady | Faq | Contact Us

2000 © Copyright ThaiHostCompany.Com . Privacy

Sign In More Info More Info More Info